Van Gogh Museum

Zoek je reis op prijs

De andere grootheid op het Museumplein, waar overigens ook het Stedelijk Museum is te vinden, is het Van Gogh Museum, ontworpen door de beroemde Gerrit Rietveld en geopend in 1973. Hier vind je de meest complete Van Goghcollectie ter wereld: om en nabij 200 schilderijen, 500 tekeningen, honderden brieven (vooral van Vincent aan zijn broer Theo), zijn Japanse prenten en werken van tijdgenoten. De opstelling volgt de ontwikkeling van Van Gogh in chronologische volgorde, onderverdeeld in vijf perioden naar de woonplaats van de schilder: Nederland, Parijs, Arles, Saint-Remy en Auvers-sur-Oise. Van De aardappeleters via de Zonnebloemen naar de gekwelde zelfportretten. Veel van de wisselende tentoonstellingen onderzoeken de wisselwerking en/of wederzijdse beïnvloeding tussen Van Gogh en zijn tijdgenoten.

Op de vrijdagavond is het museum tot 22.00 uur geopend, meestal is er dan ook een activiteit in de hal van het museum gepland.

Adres: Museumplein 6, 1071 DJ  Amsterdam