Place de la Bourse

Zoek je reis op prijs

Het indrukwekkende 18e eeuwse Place de la Bourse (Beursplein) ligt aan de noordkant van de kades van Bordeaux in het oude centrum. Het plein staat ook wel bekend als het Place Royal. Op dit plein vind je de magistrale beurs- en douanegebouwen in barokke stijl die tonen dat het Bordeaux van die tijd zijn macht en rijkdom putte uit de handel in koloniale waren.  

Oorspronkelijk stond in het midden van het plein een ruiterstandbeeld van Lodewijk XV. Tijdens de Franse Revolutie werd dit monument omvergetrokken en later vervangen door de Fontaine des Trois Grâces (Fontein met de Drie Gratiën), de dochters van Zeus.

Tegenwoordig zijn de Beurs en de Kamer van Koophandel op het Place de la Bourse gevestigd. Vooral met mooi weer is het Place de la Bourse gevuld met mensen. 

Adres: Quai du Maréchal Lyautey, 33000 Bordeaux