Tower of London

Zoek je reis op prijs

De Tower of London werd in 1066 gebouwd in opdracht van Willem de Veroveraar. Eigenlijk zou Towers of London een geschiktere naam zijn, want het complex bestaat uit twintig torens. In zijn duizendjarige geschiedenis heeft de Tower onder meer dienstgedaan als koninklijke vesting, gevangenis, executieplaats en wapendepot.

Ook worden hier al honderden jaren de kroonjuwelen bewaard. Tegenwoordig worden ze tentoongesteld, als ze niet worden gedragen door Koningin Elisabeth. Onder meer de Koninklijke Scepter, de Koninginnekroon en de Kohl-I-Noor-diamant zijn hier te bewonderen. Elk half uur start er bij de Middle Tower een gratis rondleiding onder leiding van de Beafeaters.

Adres: Tower Hill, London, EC3N 4AB